Activitatea publică prezentată către Consiliul profesoral nr.4, de către educatoarea Belotcaci Anna grupa mare.
Tema globală ,,Eu și lumea înconjurătoare”
Tema zilei: Litera și sunetul B
Domeniul: Limbaj și comunicare
Unitatea de competență: identificarea unor cuvinte uzale din mediul apropiat, scrise cu litere mari de tipar.