Instituția a fost dotată cu mobilier în sumă totală de 10 320 lei, în conformitate cu bugetul aprobat pentru anul bugetar 2021. Acesta urmează a fi repatizat în grupele în care mobilierul este deteriorat.